BESS

Batarya enerji depolama sistemleri kısaca BESS; bireysel enerji bağımsızlığını kesintisiz enerji arzı ile birleştirmek isteyen küçük ölçekli uygulamalardan, elektrikli araçlara, şebekenin olmadığı bölgelerdeki enerji ihtiyacının karşılanmasına, ve hatta büyük ölçekte şebeke arz güvenliğini sağlayacak uygulamalara kadar çok geniş ölçekte kullanılmaktadır.  

Elektrik enerjisinin depo edilmesi pompaj barajlarında suya potansiyel enerji kazandırarak alternatörlerde tekrar elektrik üretimine veya en yaygın hali ile elektrokimyasal olarak akülerde depolanmaktadır. SOLEX olarak enerji üretimi, tüketim ve depolamanın sistemlerinin birbirleri ile olan ilişkisini doğru teknolojik altyapılar ile birleştirip yatırımcıların yenilenebilir enerjilerin kullanımını maksimize etmek için çalışıyoruz.

Hangi alanda hizmet almak istediğinizi belirleyin Solex sizler için çalışsın.

SOLEX-ŞebekeBESS             SOLEX-EvimBESS

SOLEX-EndüstriyelBESS     

SOLEX-ŞebekeBESS

Şebeke düzeyinde yenilebilir enerji kullanımı arttırmak ve konvansiyonel santrallerin verimini arttırmak için depolama sistemleri günden güne yaygınlaşmaya devam ediyor. Henüz ülkemizde batarya tabanlı şebeke ölçeğinde yatırımlar başlamamış olsa da dünyada örnekleri hızla artmaktadır. SOLEX olarak teknik bilgi birikimiz ve ARGE projelerine katılarak ülkemizde de bu altyapıların gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Dağıtım şirketlerinin ihtiyaçlarını tespit ederek ilgili fizibilite çalışmaları ile kurumların stratejik yatırım planlarının oluşturulması konusunda danışmanlık hizmetleri vermeyi hedefliyoruz.

Teknik Değerlendirme

 • Uygulamalarına yönelik projeye özel tasarımlar
 • Ekipman boyutlandırma hesaplamaları ile doğru sistem tasarımı
 • Bilgisayar modellemeleri ile enerji üretim&tüketim&depolama hesaplamaları
 • Kapsamlı teknik değerlendirme raporunun yatırımcıya sunumu

Finansal Değerlendirme

 • Mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde fırsat ve risk analizi
 • Global iş modelleri ve finansman konusunda trendler
 • Teknoloji-fiyat temel parametreler
 • İlk yatırım maliyeti ve işletme giderleri maliyet hesapları

Sistem Bileşenlerinin Seçimi Ve Satın Alma Hizmetleri

 • Tedarikçi firma ve ürün portföy analizleri
 • Global teknolojik trendler ve lokal ulaşılabilirlik karşılaştırması
 • Satın alma ve tedarik danışmanlığı
 • Kontrat görüşmeleri ve proje denetimi

Proje Denetimi

 • Yatırımcı adına proje denetimi
 • Fabrika ve saha kabul testleri
 • Proje kapanış raporu

SOLEX-EndüstriyelBESS

Endüstriyel tesislerin kritik üretim proseslerini kesintisiz enerji altyapıları ile desteklemek ve yenilebilir enerji kullanımını arttırmak için kurulabilecek sistemlerdir. Akülerde depo edilmiş enerjinin kritik yüklerin beslenmesi konusunda birçok uygulama olmasına karşın, güneş enerjisinden üretilen enerjinin depolanması ile ilgili teknolojilerin devreye sokulması ile çifte fayda sağlanabilir.

Dünyada Solar-PV sistemlerden enerji üretimi için çatıların kiralanması ve elektrik birim fiyatı üzerinden yapılan ikili anlaşmalara, enerji depolanması ile ilgili sistemler de rahatlıkla entegre edilebilir.

Teknik Değerlendirme

 • Uygulamalarına yönelik projeye özel tasarımlar
 • Ekipman boyutlandırma hesaplamaları ile doğru sistem tasarımı
 • Bilgisayar modellemeleri ile enerji üretim&tüketim&depolama hesaplamaları
 • Kapsamlı teknik değerlendirme raporunun yatırımcıya sunumu

Finansal Değerlendirme

 • Mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde fırsat ve risk analizi
 • Global iş modelleri ve finansman konusunda trendler
 • Teknoloji-fiyat temel parametreler
 • İlk yatırım maliyeti ve işletme giderleri maliyet hesapları

Sistem Bileşenlerinin Seçimi Ve Satın Alma Hizmetleri

 • Tedarikçi firma ve ürün portföy analizleri
 • Global teknolojik trendler ve lokal ulaşılabilirlik karşılaştırması
 • Satın alma ve tedarik danışmanlığı
 • Kontrat görüşmeleri ve proje denetimi

Proje Denetimi

 • Yatırımcı adına proje denetimi
 • Fabrika ve saha kabul testleri
 • Proje kapanış raporu

SOLEX-EvimBESS

Kendi enerjisini üretebilen, fazlasını depolayarak kullanabildiği gibi IoT iletişim altyapısı ile birbirine bağlanmış diğer depolama sistemleri arasında enerji paylaşımı yaparak enerji bağımsızlığınızı sağlayabilirsiniz. Enerjiyi depo edebilmenin ötesinde akıllı yönetim yazılımları ile evinizde tükettiğiniz optimize edilmesi ve kesintisiz enerji arzı sağlanabilmektedir.

   Teknik Değerlendirme

 • Uygulamalarına yönelik projeye özel tasarımlar
 • Ekipman boyutlandırma hesaplamaları ile doğru sistem tasarımı
 • Bilgisayar modellemeleri ile enerji üretim&tüketim&depolama hesaplamaları
 • Kapsamlı teknik değerlendirme raporunun yatırımcıya sunumu 

Finansal Değerlendirme

 • Teknoloji-fiyat temel parametreler
 • İlk yatırım maliyeti ve işletme giderleri maliyet hesapları

Proje Denetimi ve Kurulum

 • Proje denetimi ve kurulum
 • Testler ve genel sistem hakkında bilgilendirici eğitim
 • Servis ve ilgili sorular hakkında destek