Solar-PV

Fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri kısaca Solar-PV; bir yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşi kullanarak kendi ihtiyacına yönelik elektrik enerjisi üretmek isteyen tüm yatırımcıların sahip olabileceği bir enerji üretim teknolojisidir.

Fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri aşağıdaki kriterler nedeni ile dünya genelinde hızla yaygınlaşmaktadır.

 • Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte birim enerji üretim maliyeti (LCOE) en düşük enerji üretim teknolojisi olmaya adaydır.
 • Enerji kaynağı olarak güneş enerjisi kullanıldığından kısıtlı olsa da sınırsız, ücretsiz, dünyanın her bölgesinde bulunan, zararlı atığı olmayan temiz bir kaynaktır.
 • Farklı ölçeklerde kurulabilme esnekliği sayesinde kendi enerjisini kendi üretmek için yatırıma hazır olan herkesin sahip olabileceği bir enerji üretim teknolojisidir.
 • Konvansiyonel enerji üretim tesisleri çok yüksek finansman ve işletme ile ilgili yakıt, ve yetişmiş personel ihtiyacı duymaktadır. Fotovoltaik enerji sistemlerin yakıt ihtiyacı yoktur, bakım ve işletme maliyetleri çok düşüktür.

Kaynak: Lazard

Solex olarak yatırımcıların ihtiyacın ve beklentilerinin farklı olduğunu bildiğimizden uygulama alanları kapsamında dört farklı çözüm paketi hazırladık.

Hangi alanda hizmet almak istediğinizi belirleyin Solex sizler için çalışsın.

SOLEX-Santral                       SOLEX-Evim

SOLEX-Endüstriyel                SOLEX-Offgrid

SOLEX-Santral

Arazi tipi santralleriniz için mükemmel çözümler

Açık arazi uygulamalarını için oluşturduğumuz bu hizmet paketi, lisanslı, lisansız, hibrit santral uygulamalarının tamamını kapsamaktadır. Enerjinin üretildiği yerde tüketiminden çok, konvansiyonel santraller mantığında üretilen enerjinin orta ve/veya yüksek gerilim hatları ile tüketicilere iletildiği ve yatırımcıların enerjinin satışı amacıyla kurulmayı hedeflediği sistemlerdir.

Teknik Değerlendirme

 • Saha uygulamalarına yönelik projeye özel tasarımlar
 • Ekipman boyutlandırma hesaplamaları ile doğru sistem tasarımı
 • Bilgisayar modellemeleri ile enerji üretim hesaplamaları
 • Kapsamlı teknik değerlendirme raporunun yatırımcıya sunumu

Finansal Değerlendirme

 • Mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde fırsat ve risk analizi
 • Global iş modelleri ve finansman konusunda trendler
 • Teknoloji-fiyat temel parametreler
 • İlk yatırım maliyeti ve işletme giderleri maliyet hesapları

Sistem Bileşenlerinin Seçimi Ve Satın Alma Hizmetleri

 • Tedarikçi firma ve ürün portföy analizleri
 • Global teknolojik trendler ve lokal ulaşılabilirlik karşılaştırması
 • Satın alma ve tedarik danışmanlığı
 • Kontrat görüşmeleri ve proje denetimi

Proje Denetimi

 • Yatırımcı adına proje denetimi
 • Fabrika ve saha kabul testleri
 • Proje kapanış raporu

SOLEX-Endüstriyel

Çatı tipi endüstriyel santralleriniz için mükemmel çözümler 

Çoğunlukla endüstri tesislerinin çatısı veya endüstri&sanayi tesislerine yakınında açık arazi uygulamaları için oluşturduğumuz hizmet paketidir. Enerji üretildiği yerde tüketimi hedeflenmektedir. Üretilecek enerji temelde endüstri&sanayi tesislerinin iç ihtiyaçlarını karşılamak ve fazla enerjiyi şebekeye satılmasını temel alan yatırım modelidir.

Teknik Değerlendirme

 • Çatı veya saha uygulamalarına yönelik projeye özel tasarımlar
 • Ekipman boyutlandırma hesaplamaları ile doğru sistem tasarımı
 • Bilgisayar modellemeleri ile enerji üretim hesaplamaları
 • Kapsamlı teknik değerlendirme raporunun yatırımcıya sunumu

Finansal Değerlendirme

 • Mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde fırsat ve risk analizi
 • Global iş modelleri ve finansman konusunda trendler
 • Teknoloji-fiyat temel parametreler
 • İlk yatırım maliyeti ve işletme giderleri maliyet hesapları

Sistem Bileşenlerinin Seçimi Ve Satın Alma Hizmetleri

 • Tedarikçi firma ve ürün portföy analizleri
 • Global teknolojik trendler ve lokal ulaşılabilirlik karşılaştırması
 • Satın alma ve tedarik danışmanlığı
 • Kontrat görüşmeleri ve proje denetimi

Proje Denetimi

 • Yatırımcı adına proje denetimi
 • Fabrika ve saha kabul testleri
 • Proje kapanış raporu

SOLEX-Evim

Evinizin enerji ihtiyacı için mükemmel çözümler

Çoğunlukla evlerin çatıları veya ev&site açık arazi uygulamaları için oluşturduğumuz hizmet paketidir. Enerjinin üretildiği yerde tüketimi hedeflenmektedir. Üretilecek enerji temelde ev&sitenin iç ihtiyaçlarını karşılamak ve fazla enerjiyi şebekeye satılmasını temel alan yatırım modelidir. Akıllı ev konsepti gün geçtikçe yaygınlaşmakta, kendi kendine yetebilen hatta enerji fazlası ile toplam enerji üretimine pozitif katkı sağlayan ev&site yaşam alanları oluşturulmaktadır.

Elektrik araçların şarj edildiği, fazla enerjinin depolanabildiği, enerji kesintilerin minimize edildiği, depo edilmiş enerjinin farklı sistem kullanıcıları arasında yapay zeka tabanlı iletişim ile hem enerji ticareti hem de şebeke dengesini bozmadan yenilebilir enerji kullanımı arttırabilmektedir. Bu ekosisteme sizlerde SOLEX-Evim hizmet paketi ile katılabilirsiniz.

Teknik Değerlendirme

 • Çatı tipine göre özel tasarımlar
 • Kesintisiz enerji için backup sistem alternatifleri
 • Ekipman boyutlandırma hesaplamaları ile doğru sistem tasarımı
 • Bilgisayar modellemeleri ile enerji üretim hesaplamaları
 • Kapsamlı teknik değerlendirme raporunun yatırımcıya sunumu

Finansal Değerlendirme

 • Teknoloji-fiyat temel parametreler
 • İlk yatırım maliyeti ve işletme giderleri maliyet hesapları

Proje Denetimi ve Kurulum

 • Proje denetimi ve kurulum
 • Testler ve genel sistem hakkında bilgilendirici eğitim
 • Servis ve ilgili sorular hakkında destek

SOLEX-Offgrid

Sistemin dışına çıkanların enerji ihtiyaçları için mükemmel çözümler 

Enerji iletim hatlarının olmadığı, kendi enerjisini üretip, enerjinin üretildiği yerde tüketimi temeline dayanan sistemlerdir. Enerji sürekliliğini sağlamak için üretimin yanında depolama sistemlerinin olması bir zorunluluktur. Tüketim kaynaklarının DC veya AC olması yönünde çeşitlilik gösterebilmektedir. Uygulama alanları, telekom baz istasyonları, bağ&dağ evi, karavan, tekne, sinyalizasyon sistemleri, sulama sistemleri olarak kısaca özetlenebilir.

Teknik Değerlendirme

 • İhtiyaca yönelik özel tasarımlar
 • DC veya AC yüklere göre sistem alternatifleri
 • Akü boyutlandırılması
 • Ekipman boyutlandırma hesaplamaları ile doğru sistem tasarımı
 • Bilgisayar modellemeleri ile enerji üretim hesaplamaları
 • Kapsamlı teknik değerlendirme raporunun yatırımcıya sunumu

Finansal Değerlendirme

 • Teknoloji-fiyat temel parametreler
 • İlk yatırım maliyeti ve işletme giderleri maliyet hesapları

Proje Denetimi ve Kurulum

 • Proje denetimi ve kurulum
 • Testler ve genel sistem hakkında bilgilendirici eğitim
 • Servis ve ilgili sorular hakkında destek